AKREDİTE OLDUĞUMUZ ALANLAR

İNŞAAT ALANI BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY0048–3

DUVARCI

İnşaat sektöründeki Duvarcı (Seviye 3) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi

Zorunlu Birimler :

12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi    -    12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

12UY0048–3/A1

12

12UY0048–3/B1

Soru Sayısı (en az)

Süre  ( Soru başına / dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

30

1.5 dak.toplam 65

60

1.5 dak.toplam 65

60

12UY0048–3/A1

240

12UY0048–3/B1

Süre  ( Dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

240

80

80

DUVARCI  12UY0048–3

Başvuru İçin Gereken Belgeler: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Ödeme Dekontu, Islak imzalı YÜNTAŞ A.Ş. Personel Belgelendirme Başvuru Formu Nüshası ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi Nüshası

Ön şart: Aranmamaktadır

Belgenin Geçerlilik süresi: 5 yıl

Gözetim sıklığı: Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) en az bir kez gözetim yapılır.

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme için belge geçerlilik süreci boyunca kişi ile ilgili hiçbir şikâyet veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması gerekir. Belge sahibinin belge süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitimine en az üç (3) ay kala YÜNTAŞ A.Ş.’ye başvuru yapması gerekmektedir. Belge sahibi fiilen onsekiz (18) ay çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile belgelendirdiğinde belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıl uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, performansa dayalı sınava alınır ve başarılı olan adayların belgesi beş (5) yıl daha uzatılır. İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren on (10) yıl sonra uzatma süresi biten belge sahipleri teorik ve performansa dayalı sınava yeniden girer.

İtiraz ve Şikayet: Aday; itiraz veya şikayetini basılı olarak YÜNTAŞ A.Ş.’den veya online olarak http://www.belmer-yuntas.com adresinden temin ettiği İtiraz ve Şikayet Talep Formunu doldurarak YÜNTAŞ A.Ş.’ye iletir. Sınav, sınav sonucu, gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan karar, belge kapsamı, belge iptali, belgenin askıya alınmasına yönelik itiraz veya şikâyet aday tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip beş (5) işgünü içinde yapılabilir.

Bu faaliyetlere ilişkin süreç YÜNTAŞ A.Ş.’nin bildirimi almasından itibaren otuz (30) gün içinde değerlendirilir.

 

 

12UY0051-3

SERAMİK KARO KAPLAMACISI

İnşaat sektöründeki Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme, ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi

Zorunlu Birimler :

12UY0051–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi -  12UY0051–3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı Yeterlilik Birimi

12UY0051–3/A1

13

12UY0051–3/A2

Soru Sayısı (en az)

Süre  ( Soru başına / dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

35

1.5 dak.toplam 72

60

1.5 dak.toplam 72

60

12UY0051–3/A1

240

12UY0051–3/A2

Süre  ( Dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

240

80

80

SERAMİK KARO KAPLAMACISI 12UY0051-3

Başvuru İçin Gereken Belgeler: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Ödeme Dekontu, Islak imzalı YÜNTAŞ A.Ş. Personel Belgelendirme Başvuru Formu Nüshası ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi Nüshası

Ön Şart: Aranmamaktadır.

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim Sıklığı: Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) en az bir kez gözetim yapılır.

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme için belge geçerlilik süreci boyunca kişi ile ilgili hiçbir şikâyet veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması gerekir. Belge sahibinin belge süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitimine en az üç (3) ay kala YÜNTAŞ A.Ş.’ye başvuru yapması gerekmektedir. Belge sahibi fiilen onsekiz (18) ay çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile belgelendirdiğinde belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıl uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, performansa dayalı sınava alınır ve başarılı olan adayların belgesi beş (5) yıl daha uzatılır. İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren on (10) yıl sonra uzatma süresi biten belge sahipleri teorik ve performansa dayalı sınava yeniden girer.

İtiraz ve Şikayet: Aday; itiraz veya şikayetini basılı olarak YÜNTAŞ A.Ş.’den veya online olarak http://www.belmer-yuntas.com adresinden temin ettiği İtiraz ve Şikayet Talep Formunu doldurarak YÜNTAŞ A.Ş.’ye iletir. Sınav, sınav sonucu, gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan karar, belge kapsamı, belge iptali, belgenin askıya alınmasına yönelik itiraz veya şikâyet aday tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip beş (5) işgünü içinde yapılabilir.

Bu faaliyetlere ilişkin süreç YÜNTAŞ A.Ş.’nin bildirimi almasından itibaren otuz (30) gün içinde değerlendirilir.

 

 

11UY0024-3

SIVACI

İnşaat sektöründeki Sıvacı (Seviye 3) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme, ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi

Zorunlu Birimler :

11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Yeterlilik Birimi - 11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Yeterlilik Birimi

11UY0024–3/A1

25

11UY0024–3/A2

Soru Sayısı (en az)

Süre  ( Soru başına / dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

68

1.5 dak.toplam 140

60

1.5 dak.toplam 140

 

11UY0024–3/A1

240

11UY0024–3/A2

Süre  ( Dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

240

80

80

SIVACI 11UY0024-3

Başvuru İçin Gereken Belgeler: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Ödeme Dekontu, Islak imzalı YÜNTAŞ A.Ş. Personel Belgelendirme Başvuru Formu Nüshası ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi Nüshası

Ön Şart: Aranmamaktadır.

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim Sıklığı: Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) en az bir kez gözetim yapılır.

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme için belge geçerlilik süreci boyunca kişi ile ilgili hiçbir şikâyet veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması gerekir. Belge sahibinin belge süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitimine en az üç (3) ay kala YÜNTAŞ A.Ş.’ye başvuru yapması gerekmektedir. Belge sahibi fiilen onsekiz (18) ay çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile belgelendirdiğinde belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıl uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, performansa dayalı sınava alınır ve başarılı olan adayların belgesi beş (5) yıl daha uzatılır. İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren on (10) yıl sonra uzatma süresi biten belge sahipleri teorik ve performansa dayalı sınava yeniden girer.

İtiraz ve Şikayet: Aday; itiraz veya şikayetini basılı olarak YÜNTAŞ A.Ş.’den veya online olarak http://www.belmer-yuntas.com adresinden temin ettiği İtiraz ve Şikayet Talep Formunu doldurarak YÜNTAŞ A.Ş.’ye iletir. Sınav, sınav sonucu, gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan karar, belge kapsamı, belge iptali, belgenin askıya alınmasına yönelik itiraz veya şikâyet aday tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip beş (5) işgünü içinde yapılabilir.

Bu faaliyetlere ilişkin süreç YÜNTAŞ A.Ş.’nin bildirimi almasından itibaren otuz (30) gün içinde değerlendirilir.

 

 

11UY0023-3

İnşaat sektöründeki İnşaat Boyacısı (Seviye 3) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme, ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi

Zorunlu Birimler :

11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Yeterlilik Birimi - 11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Yeterlilik Birimi

İNŞAAT BOYACISI

11UY0023–3/A1

25

11UY0023–3/A2

Soru Sayısı (en az)

Süre  ( Soru başına / dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

47

1.5 dak.toplam 110

60

1.5 dak.toplam 110

60

11UY0023–3/A1

240

11UY0023–3/A2

Süre  ( Dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

240

80

80

İİNŞAAT BOYACISI 11UY0023-3

Başvuru İçin Gereken Belgeler: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Ödeme Dekontu, Islak imzalı YÜNTAŞ A.Ş. Personel Belgelendirme Başvuru Formu Nüshası ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi Nüshası

Ön Şart: Aranmamaktadır.

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim Sıklığı: Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) en az bir kez gözetim yapılır.

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme için belge geçerlilik süreci boyunca kişi ile ilgili hiçbir şikâyet veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması gerekir. Belge sahibinin belge süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitimine en az üç (3) ay kala YÜNTAŞ A.Ş.’ye başvuru yapması gerekmektedir. Belge sahibi fiilen onsekiz (18) ay çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile belgelendirdiğinde belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıl uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, performansa dayalı sınava alınır ve başarılı olan adayların belgesi beş (5) yıl daha uzatılır. İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren on (10) yıl sonra uzatma süresi biten belge sahipleri teorik ve performansa dayalı sınava yeniden girer.

İtiraz ve Şikayet: Aday; itiraz veya şikayetini basılı olarak YÜNTAŞ A.Ş.’den veya online olarak http://www.belmer-yuntas.com adresinden temin ettiği İtiraz ve Şikayet Talep Formunu doldurarak YÜNTAŞ A.Ş.’ye iletir. Sınav, sınav sonucu, gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan karar, belge kapsamı, belge iptali, belgenin askıya alınmasına yönelik itiraz veya şikâyet aday tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip beş (5) işgünü içinde yapılabilir.

Bu faaliyetlere ilişkin süreç YÜNTAŞ A.Ş.’nin bildirimi almasından itibaren otuz (30) gün içinde değerlendirilir.

 

 

16UY0253-2

İNŞAAT İŞÇİSİ

İnşaat sektöründeki İnşaat İşçisi (Seviye 2) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

MÜLAKAT

Yeterlilik Birimi

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi

Zorunlu Birimler :

16UY0253–2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi - 16UY0253–2/A2 Genel İnşaat İşleri Yeterlilik Birimi

16UY0253–2/A1

10

 

Soru Sayısı (en az)

Süre  ( Soru başına / dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

 

20

60

 

 

16UY0253–2/A2

80

 

Süre  ( Dakika )

Başarı Ölçütü ( %100 üzerinden )

 

60

 

İNŞAAT İŞÇİSİ 16UY0253-2

Başvuru İçin Gereken Belgeler: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Ödeme Dekontu, Islak imzalı YÜNTAŞ A.Ş. Personel Belgelendirme Başvuru Formu Nüshası ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi Nüshası

Ön Şart: Aranmamaktadır.

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim Sıklığı: Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) en az bir kez gözetim yapılır.

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme için belge geçerlilik süreci boyunca kişi ile ilgili hiçbir şikâyet veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması gerekir. Belge sahibinin belge süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitimine en az üç (3) ay kala YÜNTAŞ A.Ş.’ye başvuru yapması gerekmektedir. Belge sahibi fiilen 12 (oniki) ay)) çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile belgelendirdiğinde belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıl uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, performansa dayalı sınava alınır ve başarılı olan adayların belgesi beş (5) yıl daha uzatılır. İlk sınavın yapıldığı tarihten itibaren on (10) yıl sonra uzatma süresi biten belge sahipleri teorik ve performansa dayalı sınava yeniden girer.

İtiraz ve Şikayet: Aday; itiraz veya şikayetini basılı olarak YÜNTAŞ A.Ş.’den veya online olarak http://www.belmer-yuntas.com adresinden temin ettiği İtiraz ve Şikayet Talep Formunu doldurarak YÜNTAŞ A.Ş.’ye iletir. Sınav, sınav sonucu, gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan karar, belge kapsamı, belge iptali, belgenin askıya alınmasına yönelik itiraz veya şikâyet aday tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip beş (5) işgünü içinde yapılabilir.

Bu faaliyetlere ilişkin süreç YÜNTAŞ A.Ş.’nin bildirimi almasından itibaren otuz (30) gün içinde değerlendirilir.

 

 

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019