İNŞAAT ALANI BELGELENDİRME PROGRAMI

 

12UY0048–3

İnşaat sektöründeki Duvarcı (Seviye 3) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

DUVARCI

12UY0051-3

İnşaat sektöründeki Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme, ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

SERAMİK KARO KAPLAMACISI

11UY0024-3

İnşaat sektöründeki Sıvacı (Seviye 3) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

SIVACI

11UY0023-3

İnşaat sektöründeki İnşaat Boyacısı  (Seviye 3)  hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

İNŞAAT BOYACISI

 

16UY0253-2

İnşaat sektöründeki İnşaat İşçisi (Seviye 2) hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleri tanımlama; ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

İNŞAAT İŞÇİSİ

2.   ULUSAL YETERLİLİĞE KAYNAK MESLEK STANDARTLARI

 

Kaynak Meslek Standardı                        Kodu

 

DUVARCI                                                  11UMS0157-3

SERAMİK KARO KAPLAMACISI          11UMS0177-3

SIVACI                                                       11UMS0135-3

İNŞAAT BOYACISI                                   10UMS0058-3

İNŞAAT İŞÇİSİ                                          15UMS0463-2

 

3.   BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN ÖN ŞART

 

Ulusal Yeterlilik                                                                          Ön Şart

 

DUVARCI / 12UY0048–3   00                                                Ön şart aranmamaktadır.

SERAMİK KARO KAPLAMACISI / 12UY0051-3   00         Ön şart aranmamaktadır.

SIVACI / 11UY0024-3   02                                                      Ön şart aranmamaktadır.

İNŞAAT BOYACISI / 11UY0023-3   02                                  Ön şart aranmamaktadır.

İNŞAAT İŞÇİSİ  / 16UY0253-2   00                                        Ön şart aranmamaktadır.

4.   PROGRAM YETERLİLİK BİRİMLERİ

 

DUVARCI / 12UY0048–3   01

Zorunlu Birimler

12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

Seçmeli Birimler

12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

--

 

SERAMİK KARO KAPLAMACISI  /  12UY0051-3    01

Zorunlu Birimler

12UY0051–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

12UY0051–3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı Yeterlilik Birimi

Seçmeli Birimler

--

 

SIVACI  /  11UY0024-3    02

Zorunlu Birimler

11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Yeterlilik Birimi

11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Yeterlilik Birimi

Seçmeli Birimler

--

 

İNŞAAT BOYACISI  /   11UY0023-3     02

Zorunlu Birimler

11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Yeterlilik Birimi

11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Yeterlilik Birimi

Seçmeli Birimler

--

 

İNŞAAT İŞÇİSİ 16UY0253-2 00

Zorunlu Birimler

16UY0253–2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

16UY0253–2/A2 Genel İnşaat İşleri Yeterlilik Birimi

Seçmeli Birimler

--

 

5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DUVARCI 12UY0048–3 01

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi                      Soru Sayısı  (en az)             Süre (soru başına / dakika)                Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

12UY0048–3/A1                   12                                         1.5  Toplam: 65                                   60

12UY0048–3/B1                   30                                         1.5  Toplam: 65                                   60

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi                      Süre (dakika)                       Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

12UY0048–3/A1                   240                                       80

12UY0048–3/B1                   240                                       80

 

SERAMİK KARO KAPLAMACISI 12UY0051-3      01

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi                      Soru Sayısı  (en az)             Süre (soru başına / dakika)                Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

12UY0051–3/A1                   13                                         1.5    Toplam: 72                                  60

12UY0051–3/A2                   35                                         1.5    Toplam: 72                                  60

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi                      Süre (dakika)                       Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

12UY0051–3/A1                   240                                       80

12UY0051–3/A2                   240                                       80

 

SIVACI  /  11UY0024-3    02

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi                      Soru Sayısı  (en az)             Süre (soru başına / dakika)                Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

11UY0024–3/A1                    25                                        1.5     Toplam: 140                                60

11UY0024–3/A2                    68                                        1.5     Toplam: 140                                60

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi                      Süre (dakika)                       Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

11UY0024–3/A1                   240                                       80

11UY0024–3/A2                   240                                       80

 

İNŞAAT BOYACISI 11UY0023-3     02

TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi                     Soru Sayısı  (en az)             Süre (soru başına / dakika)                Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

11UY0023–3/A1                  25                                         1.5    Toplam: 110                                60

11UY0023–3/A2                  47                                         1.5    Toplam: 110                                60

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi                     Süre (dakika)                       Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

11UY0023–3/A1                  240                                       80

11UY0023–3/A2                  240                                       80

 

İNŞAAT İŞÇİSİ 16UY0253-2 00

MÜLAKAT

Yeterlilik Birimi                       Soru Sayısı  (en az)            Süre (soru başına / dakika)                Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

16UY0253-2/A1                    10                                         1.5     Toplam: 20                                  60

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi                       Süre (dakika)                      Başarı Ölçütü (%100 üzerinden)

16UY0253-2/A1                    80                                          60

 

6. BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

Nüfus Cüzdanı & Pasaport Fotokopisi

2 adet son 6 ay içerisinde ön profilden çekilmiş vesikalık fotoğraf

Ödeme Evrakı & Dekontu (T.C. Kimlik No & Pasaport No, Ad & Soyad, UY Adı & Kodu, UY Birim Kodu)

Birim Tamamlama & Yatay /Dikey Geçiş için sahip olunan Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Islak İmzalı YÜNTAŞ A.Ş. Belgelendirme Başvuru Formu Nüshası

Islak İmzalı YÜNTAŞ A.Ş. Belge Kullanım Sözleşmesi (2) iki Nüshası

 

www.belmer-yuntas.com adresinden online başvuru yapan adaylar, orijinal evraklarını başvuru tarihinden itibaren minimum beş (5) iş günü içerisinde YÜNTAŞ A.Ş.’ye ulaştırmalıdır.

Başvuruda bulunan adaylar başvuru bilgilerinde değişiklik olması halinde beş (5) gün içerisinde YÜNTAŞ A.Ş.’ye bildirmelidir.

YÜNTAŞ A.Ş. adayın başvurusunu üç-beş (3-5) iş günü içerisinde (red bildirimler dahil ) değerlendirir. Değerlendirilen başvurular beş-yedi (5-7) iş günü içerisinde onaylanır.  Eğer adayın MYK’ya bildirilen IBAN numarasında uygunsuzluk varsa on (10) iş günü içerisinde giderilmelidir. Başvurular, başvuruda bulunulduğu tarihten itibaren 3. Ay sonuna kadar kesinleşmezse YÜNTAŞ A.Ş. tarafından (adaya bildirim dahil) iptal edilir.

Sınav ücreti alınan adaya altmış (60) gün içerisinde sınav açılmazsa, ücreti altmış-doksan (60-90) gün arasında adaya iade edilir.

Teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin bilgileri her ay bireysel başvurular 1 kez Tek Nokta başvuruları sürekli olmak üzere MYK Web Portalına yüklenir ve adaylara takip eden ayın 20’sinden itibaren iade edilir.

Belgelendirme öncesinde, esnasında veya sonrasında usulsüzlük halinin tespiti ile aday ancak 6 ay sonra yeniden müracaat edebilir.

 

 

7. SINAV YERİ, PLANLANMASI, GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAMAMLANMASI

 

Teorik ve performansa dayalı sınavlar YÜNTAŞ A.Ş.’nin sınav alanlarında yapılabileceği gibi,  sınav yeri için sözleşme imzalanan kurum/kuruluş alanlarında da yapılabilir.

 

Müracaatı onaylanmış adaya sınav planlamasına dair bilgiler, altmış (60) gün içinde bildirilir.   YÜNTAŞ A.Ş. tarafından üç-beş (3-5) iş günü içinde sınav programı oluşturulur ve onaylanır.

Sınav personelinin atanması, sınav personelince aday bilgilerinin onaylanması (mali, ticari, ailevi vb. yakınlık), sınav personeli ve adaylara sınav bilgilerine dair bildirimin yapılması sınavdan minimum iki (2) iş günü öncesine kadar tamamlanır.

 

Sınav zarfı sınavdan önce minimum iki (2)iş günü içerisinde hazırlanır ve sınavdan minimum on beş (1) saat önce sınav personeline teslim edilir. Sınav personeli sınavdan hemen sonra (gezici birimlerde 2 iş günü içerisinde) sınav zarfını YÜNTAŞ A.Ş.’ ye teslim eder.

 

Sınav programı MYK Web Portalına sınavdan maximum 48 saat önce yüklenir. Sınav yeri gezici birim ise MYK Web Portalına sınavdan minimum beş (5) gün önce yüklenmelidir. Sınav programında aday ile ilgili değişikliklerin sınav saatine kadar, sınav ili ile ilgili değişikliğin (1) bir gün öncesine kadar, sınav iptalinin ise sınavdan 1 saat öncesine kadar MYK web portalına bildirilmelidir.

 

 

8. SINAVA GİRİŞ BİLGİSİ – DİĞER TÜM BİLGİLENDİRME BİLGİSİ

 

Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav ve giriş bilgileri tercih ettiği iletişim (e-posta, SMS vb.) yöntemleri kullanılarak iletilir. Sınav ve belgelendirme hizmetlerine yönelik tüm bildirimler kişinin paylaşmış olduğu cep telefon numarasına SMS yolu ile mutlaka bildirilir. İlgili SMS alındı bilgisine dair bilgi YÜNTAŞ A.Ş. tarafından edinilir.

 

Sınav ve Belgelendirme Hizmetlerinin öncesinde, esnasında ve sonrasında ilgili kişi bilgi değişikliklerini on (10) gün içerisinde YÜNTAŞ A.Ş.’ye bildirmekle yükümlüdür.

 

 

9. SINAV ANINDA USULSÜZLÜK HALİ

Adayın sınav anında kopya çekme, sahtecilik gibi etik olmayan davranışlarının tespiti halinde sınavı iptal edilir.  Yeniden müracaatı ancak altı (6) aylık sürenin bitimiyle gerçekleşir.

 

 

10. İTİRAZ VE ŞİKÂYET

 

Aday; itiraz veya şikayetini basılı olarak YÜNTAŞ A.Ş.’den veya online olarak http://www.belmer-yuntas.com adresinden temin ettiği İtiraz ve Şikayet Talep Formunu doldurarak YÜNTAŞ A.Ş.’ye yazılı olarak iletir. Sınav, sınav sonucu, gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan karar, belge kapsamı, belge iptali, belgenin askıya alınmasına yönelik itiraz veya şikâyet aday tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip üç (3) işgünü içinde yapılabilir.

 

İtiraza ilişkin süreç YÜNTAŞ A.Ş.’nin bildirimi almasından itibaren otuz (30) işgünü içinde çözümlenir. Şikâyete ilişkin süreç YÜNTAŞ A.Ş.’nin bildirimi almasından itibaren yedi (7) işgünü içinde çözümlenir.

Adli soruşturma gerektiren durumlarda ise bu süre dikkate alınmaz, adli soruşturma için geçerli olan yasal zaman aşımı süresi dikkate alınır. İtiraz ve şikayet komite üye bilgilerinin adaya bildirilmesi, adayın komite üyelerini teyit etmesi (mali, ailevi vb. Yakınlık) iki (2) iş günü içerisinde tamamlanır. İtiraz/ şikâyet sahibine yedi (7) iş günü içerisinde yazılı sonuç bildirilir.

 

Değerlendirme sonucunda verilen karardan veya işlemlerden memnun olmayan taraf itirazını ve şikâyetini MYK’ya iletebilir. MYK tarafından verilen karar kesindir.

 

 

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE DİĞER KOŞULLAR

Sınav ve belgelendirme hizmetleri süreçlerine dair faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde geçerli olan sürelere dair Sınav ve Belgelendirme Süreci Süre Listesi (PB.PR.13 LS.03) oluşturulmuştur.

 

Aday yeterlilik belgesi almak için Teorik Sınav ve Performansa Dayalı Sınav olmak üzere iki bölüme ayrılan sınavlara girer.  Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri başarı ölçütlerinde ayrı ayrı değerlendirilir. A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olan aday ulusal yeterliliği kapsamında mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanır.

 

Sınavların tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir (1) yıl  ((16UY0253-2 İnşaat İşçisi iki (2) yıl)) içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir (1) yıl ((16UY0253-2 İnşaat İşçisi iki (2) yıl)) içerisinde bu hakkını kullanmayan adayın belge sahibi olmak için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.  Bir (1) yıldan ((16UY0253-2 İnşaat İşçisi iki (2) yıl))  daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir.

 

 

12. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıldır.

 

 

13. BELGE GÖZETİMİ

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yılın sonuna kadar) en az bir kez gözetim faaliyeti yapılır.  Gözetim faaliyeti işlemleri Belgelendirme Müdürü ve Karar Verici (İç Doğrulayıcı) tarafından onaylandıktan sonra Kayıt Sorumlusu tarafından yürütülür. MYK Web Portalı üzerinden gözetim sonuçları MYK’ya bildirilir.

 

Yeterlilik Belgesi Takip Listesi ile takip edilen belgeli kişiler ile bu listede planlanan gözetim tarihleri sürecinde sözlü veya yazılı olarak irtibata geçilir. Gözetim faaliyetleri tamamlandığında gerçekleşen gözetim tarihleri bu listeye kayıt edilir. Gözetimi tamamlanamayan belgeli kişiler için aynı liste üzerinde belge durumu kayıt altına alınır.

 

Gözetim faaliyetleri Gözetim Faaliyet Formu (PB.PR.13 FR.07) ile kayıt altına alınır. İlgili form belge sahibine ulaştırılır. Belge sahibi gözetim için istenen bilgi ve kanıtları Kuruluşumuza posta yoluyla gönderir. YÜNTAŞ A.Ş. orijinal belgeleri almadıkça gözetim kararını onaylamaz.

 

Gözetim belge ve kayıtlarında yanıltıcı ve yanlış bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen kişinin mesleki yeterlilik belgesi derhal iptal edilir.

 

YÜNTAŞ A.Ş. ‘Belge sahibi olan kişiler belge aldıktan 3 yıl sonunda gözetime tabi tutulur, almış oldukları Mesleki Yeterlilik Belgesinin üzerinde yazan nace koduna uygun 12UY0048-3 Duvarcı, 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı, 11UY0024-3 Sıvacı, 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı belgesine sahip kişilerden en az onsekiz (18) ay 16UY0253-2 İnşaat İşçisi en az 12 (oniki) ay  fiilen çalıştığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıt ile ispat etmek ve Yüntaş A.Ş. ye bu belgeyi ulaştırmak zorundadır. Almış olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesine uygun şekilde fiilen çalıştığını kanıtlayan kişilerin belgesinin geçerlilik süresi beş (5) beş yıl uzatılır. Bu süreçte aday gözetime gelmesi ilgili istenen evrakları tamamlaması için (1) bir ay süre, bu sürede de tamamlayamayan kişilere (5) beş gün ek süre tanınır. Şayet kişi gözetime gelmez ya da eksik evraklarına tamamlamazsa belgesi (6) altı ay askıya alınır. Kişiler fiilen çalıştığını belgeleyemezse yeniden ilgili sınava girmek zorundadır ve başarılı olan adayların belgesi beş (5) yıl daha uzatılır.

 

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahibinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahibinin belgesi askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahibinin belgesinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarını gözetim tarihine kadar sağlaması gerekmektedir.   Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarının sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir. Değişiklik şartları sağlanıncaya kadar belge sahibi, yeniden belgelendirme için yapılacak sınava alınmaz.

 

 

14. YENİDEN BELGELENDİRME

Yeniden belgelendirme faaliyetleri Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi  Talimatı (PB.PR.13 TL.02) tanımlanmış,  www.belmer-yuntas.com web sitesinde yayınlanmıştır.

Belge yenileme talep eden belge sahibi, belge süresinin bitiminden beş (5) ay önce YÜNTAŞ A.Ş.’ ye bildirir. YÜNTAŞ A.Ş. tarafından belge yenileme talebi beş (5) iş günü içerisinde değerlendirilir. Belge yenileme işlemi (iptal/ilan/teslim) ise on beş (15) iş günü içerisinde sonuçlanır.

Belge sahibi; belgesinde tahribat oluşması, kaybolması halinde YÜNTAŞ A.Ş. ’ye on beş (15) gün içerisinde başvurmalıdır. Yeni belge adaya otuz (30) gün içerisinde teslim edilir.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri usul ve esaslar dahilinde Yüntaş A.Ş. tarafından Türkçeye çevrilmektedir

 

15. ASKIYA ALMA & İPTAL

 

Gözetim belge ve kayıtlarında yanıltıcı ve yanlış bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen kişinin mesleki yeterlilik belgesi derhal iptal edilir. Belge sahibinin; belgesini ve belgeye konu logo ve markalarını uygunsuz kullanımının tespitinde Belge&Logo&Marka Kullanma Talimatı (PB.PR.13 TL.01) esasları geçerlidir.

 

Gözetim süresi (1 ay) sonunda herhangi bir bilgi ve kanıt sunmayan veya sunduğu bilgi ve kanıtlarda hata ya da eksiklikler bulunanlara bilgilendirme yapılarak ek süre (5 iş günü) tanınır. Gözetim süreci bir (1) ay ve verilen ek süre içinde tamamlanmazsa kişinin mesleki yeterlilik belgesi altı (6) ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar.

 

 

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahibinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahibinin belgesi askıya alınır. Belgesi askıya alınan belge sahibi, belge ve eklerini (15 gün içerisinde) YÜNTAŞ A.Ş.’ye iade etmelidir. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahibinin belgesinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

İlgili ulusal yeterlilikte; mevcut belgenin belge süresinde geçerliliği olmak kaydıyla, temel değişikliklerin meydana gelmesi halinde, Program Komitesinin talebine istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır.

 

Belgenin iptal edilmesi halinde;

 

• Belgeli personelin belge ve logo kullanımına derhal son vermesi için e-mail ve/veya telefon ile bilgilendirilir ve yazılı bir bildirim gönderilir,

• Mesleki Yeterlilik Kurumu bilgilendirilir,

• Akreditasyon kuruluşu durumdan haberdar edilir,

• Şikâyet ya da ihbarı yapan taraf bilgilendirilir,

• Belgenin iptal edildiği web sayfası yoluyla kamuoyuna duyurulur,

• Gerekiyorsa sözleşme kapsamında kanuni takibat başlatılır.

 

 

16. BELGENİN TESLİMİ

Sınavdan başarılı olan adayın başarı durumu ve sınav sonuçları (10) on iş günü içerisinde açıklanıp  www.belmer-yuntas.com adresinde ilan edilir. Belgeyi almaya hak kazanan adayın (birim başarım belgesi dahil) MYK Web Portalına beş-yedi (5-7) iş günü içerisinde yüklenir.

Belge almaya hak kazanan adayın adına düzenlenen benzersiz numaralı Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından YÜNTAŞ A.Ş.’ye gönderilir. YÜNTAŞ A.Ş. İşletme Müdürü tarafından yoksa vekaleten eden Yönetim Temsilcisi tarafından üç-beş (3-5) iş günü içerisinde onaylanarak Belge Kullanım Sözleşmesi ekinde Belge Teslim Formu imzalatılarak belge sahibine teslim edilir. Belge sahibine belgesinin teslime hazır olduğunu bildiren bilgi içerikli SMS bir-üç (1-3) iş günü içerisinde iletilir.

 

 

 

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019