PERSONEL BELGELENDİRME POLİTİKASI

• YÜNTAŞ A.Ş. Yönetim kurulu belgelendirme işlemleri ve kararları ile ilgili olarak baskıdan uzak ve tarafsız davranacağını beyan ve taahhüt eder.

 

• Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular tüm tarafların erişebileceği şekilde YÜNTAŞ A.Ş.   internet sitesinde (http://www.yuntasbelmer.com)  yayınlanacaktır.

 

• Sınav ve belgelendirme hizmetlerini; vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden üst performans normlarında görev alan personeliyle,  TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardının gereklikleriyle ve zamanında karşılamak,

 

• Takım olma ruhunu tüm ikinci ve üçüncü taraflarıyla birlikte yaşayarak, işbirliği içerisinde mükemmellik modelini esas alarak Personel Belgelendirme Sisteminde görevli tüm personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,

 

• Sektörün müşterek ihtiyaçlarını en iyi ve en hızlı şekilde, mesleki disiplin, dürüstlük ve güvene dayalı ilkelerle yerine getirerek sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takibi ile itiraz şikâyetlerini en alt seviyede tutmak.

 

• Personel süreç ve geliştirme projeleri ile çalışanların doğal davranışa dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmek.

 

• Olağanüstü hallerde ve pandemilerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerekli önlemleri alarak sürdürmeyi taahhüt eder.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,

 

• Değerlendirme kararının tarafsız geçerli ve güvenilir olduğunu sağlamak,

FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

• Ayırımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate almak,

İÇ DOĞRULAMA POLİTİKASI

• İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasının sağlanması,

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKASI

• Tüm adayların itiraz/şikayet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi, açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikayetin standardize etmek ve kayıt altına almak,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE RİSK POLİTİKASI

• Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlaması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulmak,

PERSONEL EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

• Tüm personelin eğiti ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak, istihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamak,

BELGELERİN KÖTÜYE KULLANIMINI  ENGELLEMEYE YÖNELİK POLİTİKASI

• Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,

UYGUN OLMAYAN FAALİYETLERE YÖNELİK POLİTİKASI

• Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak,

TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI VE HER TÜRLÜ ÇIKAR ÇATIŞMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK POLİTİKASI

• Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırmak,

 

• Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi için gerekli önlemleri almak,

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019