TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI

YÜNTAŞ Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elek. Nak. San. Tic. A.Ş.

 

Sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak göstereceği tüm faaliyetlerinde, kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet verecek ve tüm taraflardan bağımsız davranacaktır.

 

• Personel Belgelendirme kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağıma,

 

• Personel Belgelendirme faaliyetleri yürütülürken, tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını, çıkar çatışması olabilecek noktaların belirlenerek bunların yönetilmesini ve tarafsızlığını garanti altına alacağıma,

 

• Sınav Değerlendiricisi, Sınav Yapıcı, Karar Verici olarak sınavlarda görevlendirilen kişilerin verdikleri kararlarla aldıkları ücret arasında bir ilişkinin olmayacağıma,

 

• Yürüttüğü faaliyetleri; yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapmaksızın gerçekleştirip, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürede sonuçlandıracağıma,

 

• Verilecek tüm personel belgelendirme hizmetleri TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına uygun ve hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm standart, MYK ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uyumlu olarak, personel belgelendirme faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğime,

 

• Personel Belgelendirme çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, adayların/başvuru sahiplerinin/müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğime,

 

• Personel Belgelendirme Sistemi idari kadro ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan uzak tutulacağıma,

 

• Personel belgelendirme hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğimi, personel belgelendirme prosedürlerinin YÜNTAŞ A.Ş. dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından sınav faaliyetlerine ve sınav sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürüteceğimi, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağının sürekliliğini sağlayacağımı,

 

• Adaylara/Başvuru Sahiplerine/Müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağımı, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleyeceğimi, bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17024:2012 de öngörülen Personel Belgelendirme asgari şartlarını güvence altına alacağımı,

 

• Tarafsız davranacağımı, personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, planlanan eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına aldığını ve faaliyetlerinin objektifliğinin sağlanacağımı,

 

• Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde eksiksiz şekilde yürütüleceğimi,

 

Beyan ve Taahhüt Eder.

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019