ŞİRKET HİKAYESİ

 

 Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elek.Nak.San.Tic.A.Ş. Afyonkarahisar Belediyesi şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz turizm, maden, yapı malzemeleri, akaryakıt ve gıda sektörlerin de ki güçlü mevcudiyetini 824 personeliyle sürdürmektedir. Yönetim Kurul Başkanı Sayın Mehmet Sarlık önderliğinde sektörel varoluşlarını bölgesel ihtiyaçları gidermek amacıyla yapılandıran Yüntaş A.Ş., mesleki yeterlilik çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmetine yönelik yetki ve akreditasyon çalışmalarını da yine bu kapsamda kamusal fayda mottosu ile başlatmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sürecinde; ulusal ve uluslararası düzeyde izlenebilir bir yönetim anlayışı ile sürekli gelişerek çalışanların veya çalışmak isteyenlerin ulusal yeterlilikle uyumlaştırılması misyonunu taşımaktadır. Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetlerini tarafsız ve güvenilir yapısıyla Afyonkarahisar dahil tüm ulasal platformda gerçekleştirecek olan Yüntaş A.Ş. Belgelendirme Merkezi işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ulusal yeterlilik kapsamlarını genişletmeyi beyan ve taahhüt eder.  

VİZYON

Ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan sertifika ile gelişen ve yenilenen piyasaların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük ederken;  ulusal   yeterlilikler kapsamında, daha kaliteli, daha verimli çalışma iş gücünü, üst performansa sahip ekibi ile  arttırarak etkin,  güvenilir, tarafsız, bağımsızlığı ön planda tutan saygın bir kuruluş olmak.

MİSYON

Mesleki Yeterliliği Belgelendirme sürecinde kendini sürekli geliştiren ulusal ve uluslararası düzeyde izlenebilir bir yönetim anlayışı ile sürekli gelişen ve sürdürülebilir, mesleki yeterlilik stratejileri kapsamında konusuna hakim, tarafsız, gizlilik, güvenilirlik, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, iyileşmeye açık bir şekilde sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak.

KALİTE POLİTİKASI

- Akreditasyon ve Yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,

 

- Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesinin verimliliği artırmada bir araç değil yapısal bir unsur olarak görülmesi için mihenk taşı görevi üstlenmek,

 

- Yetki kapsamında ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirilmesindeki kalite standartlarının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak,

 

- İç ve Dış paydaşları ile beraber doğal davranışa dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir ögesi olarak sürdürmek,

 

- Takım olma ruhunu tüm ikinci ve üçüncü taraflarıyla birlikte yaşayarak, işbirliği içerisinde mükemmellik modelini esas almak, bu doğrultuda müşteri memnuniyetini sonu gelmez bir çabanın odak noktasında sürekli üst düzeyde tutmaya çalışmak,

 

- Müşteri memnuniyetini sonu gelmez bir çabanın odak noktasında sürekli üst düzeyde tutarak tüm meri mevzuat hükümlerinden ödün vermeden, her zaman uygun şartlarda mesleki standartlara ve ulusal yeterliliklere uygun belgelendirme hizmeti sunmak.

ORGANİZASYON ŞEMASI

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019