Ulusal Yeterlilikler;

 

*Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

 

*Öğrenme, ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılan,

 

*Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan

 

*MYK tarafından onaylanarak, yürürlüğe giren, teknik dokümanlardır.

 

Ulusal yeterlilikler, yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktılarından oluşmaktadır.

 

Ulusal yeterlilikler: mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar, anlaşılacak şekilde açık ve yalın bir dille yazılır. Amaç bireylerin kendini yetiştirmesi ve mesleklerinde ilerlemesini teşvik etmektir. Ulusal yeterlilikler; hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik ederken, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dahilinde ölçülmesini temin eden unsurları da içerir.

 

 

MYK tarafından onaylanmış ulusal yeterlilikler için tıklayınız ...

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019